Valentin’s dance day 8.2.2015

BH2A2741

Valentine’s Dance Day sa uskutočnil 8. 2. 2015 v priestoroch Univerzálneho domu tanca a mal tri časti: predvedenie choreografií z programu „Vo víre tanca 2014“, prezentovanie nových choreografií a súťaž vo vlastnej choreografickej tvorbe. Pozvaní boli rodičia, kamaráti a všetci SPEKTRUM priaznivci.
Najzaujímavejším bodom programu bola vnútroklubová súťaž vlastných choreografií tanečníkov v dvoch kategóriách: duo (2 tanečníci) a skupina (minimálne 3 tanečníci). Marlumbcallacas . Súťaž hodnotila odborná porota: Roland Frankovič (dlhoročný úspešný tanečník TK Spektrum), Michal Horáček (UDT) a Sisa Hodosiová (TK Spektrum). Vlastné autorské pokusy našich tanečníkov príjemne prekvapili porotu aj divákov! Všetci tanečníci získali diplomy a medaily!

Parallel dazu hausarbeithilfe.com wird mit dem kühlwasser des motors wärme entzogen und über einen wärmetauscher an heizungsanlagen weitergegeben