Míľniky

v histórii súboru – roky a fakty

1981

Tanečný učiteľ Jozef Házy inicioval založenie súboru pod názvom KSST = Klub spoločenského a scénického tanca pri Dome ROH s pôsobiskom v dnešnom Istroplise; základom súboru bolo 30 tanečníkov vo veku 15-25 rokov. Členmi trénerského zboru boli: Františka Demeterová (Androvicsová), Ján Valent, Tibor Reiman, Hana Mazáková (Švehlová)

1981 – 1985

V úlohe organizačného vedúceho sa vystriedali Jozef Házy, Štefan Ruman a Katarína Štubniaková (Krbová)

1982 – 1990

Súbor sa pravidelne úspešne prezentoval na tanečných majstrovstvách Slovenska (plesové choreografie, tanečné scénky, voľné tance, diskotékové choreografie a rock and roll)

1985

Prvý samostatný profilový program súboru “Vo víre tanca” (ďalšie nasledovali v rokoch 1986, 1988, 1991, 1996, od roku 2000 každoročne)

1986

Organizačnou a neskôr aj umeleckou vedúcou sa stala Hana Mazáková (Švehlová)

1990

Prvá aktívna účasť na medzinárodnom súťažnom podujatí IDO (International Dance Organization; mimochodom IDO existuje od roku 1981 rovnako ako súbor Spektrum); nasledovala pravidelná účasť na súťažiach Show Dance sólo/duo a formácie, Boogie Woogie, Swing, Mambo

1991

Spoluorganizovanie prvých Majstrovstiev Slovenska v disciplínach IDO

1993

Iniciovanie založenia Slovenskej tanečnej organizácie disciplín IDO (STO D IDO)

1994

Organizovanie prvej medzinárodnej súťaže disciplín IDO na území Slovenska – Majstrovstvá Európy Show, Boogie Woogie a step (ďalšie Majstrovstvá Európy v roku 1997, medzinárodné podujatie “Tanec bez hraníc” v roku 1995)

1994

Otvorenie detskej prípravky a následné budovanie detskej a juniorskej zložky súboru

1997

Spektrum sa stalo vicemajstrom Európy v “kráľovskej” disciplíne IDO – show formáciách (nezabudnuteľná choreografia “Palladio”)

1998

Majstri Slovenska v plesových choreografiách (“Lonely Avenue” choreografa Miroslava Švehlu)

1991 – 2011

Opakovane majstri alebo vicemajstri Slovenska v show formáciách a ďalších tanečných disciplínach, mnohonásobní vicemajstri sveta a Európy (show dance, mambo, salsa, boogie woogie, latino show)

2011

Súbor Spektrum rozširuje svoje pôsobenia a trénuje v 2 sálach (Istropolis a UNIDANCE na Peknej ceste v Krasňanoch), má do 100 tanečníkov vo veku 4 – 55 rokov, ktorí sú rozdelení do piatich vekových zložiek (mladšie deti, staršie deti, juniori, základný súbor, “zrzavé”), okrem toho úzka spolupráca s kurzovnou činnosťou – salsa, kizomba… Súbor vytvára priestor mladým a perspektívnym trénerom a choreografom a spolupracuje aj s mnohými externými (Matej Bohuš, Renata Bubniaková, Ján Šutka, Dano Antálek….)

1981 – 2014

Desiatky rozmanitých a nezabudnuteľných choreografií (Anenská polka, Kankán – v repertoári od roku 1983!, Bábiky, Tlieskaná, Bohemian Rhapsody, Andante, Whitney, Pomáda, Fascination, Pachuco, Gloria, A Buen Paso…..), účasť v televíznych a filmových projektoch (Smiem prosiť, Silvester, Vtipnejší vyhráva, rozprávky, reklamy ….)